АНОНС: вебінар (ON-LINE) + семінар «ПЕРШОЧЕРГОВІ зміни законодавства в БУДІВЕЛЬНІЙ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ — 2020», 16 вересня, м.Київ

16  вересня  відбудеться  ВЕБІНАР (ON-LINE) + СЕМІНАР (м.Київ) «ПЕРШОЧЕРГОВІ зміни законодавства в БУДІВЕЛЬНІЙ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ — 2020»

 16  верерсня, м.Київ  ВЕБІНАР (ON-LINE) + СЕМІНАР (м.Київ)

«ПЕРШОЧЕРГОВІ зміни законодавства в БУДІВЕЛЬНІЙ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ — 2020».

 

—  Нові державні структури у сфері містобудування.

—  ДОЗВІЛЬНА СИСТЕМА. ДОЗВІЛЬНА ДОКУМЕНТАЦІЯ. Реформа!

—  Новий реєстр будівельної діяльності.

—  Єдина державна електронна система.

—  Містобудівний нагляд, механізм його здійснення.

—  Впровадження кримінальної відповідальності усіх суб’єктів містобудівної діяльності.

—  Кошторисне нормування у будівництві. Ціноутворення.

—  Договірні відносини.

 

Повна програма та реєстрація на сайті WWW.CKONSULT.COM.UA/BUD2020-1D
або за тел. (044) 361-38-88, 361-58-88

Семінар проводять:

СЕРГІЄНКО О.В. — Помічник-консультант Голови Комітету з питань місцевого самоврядування та будівництва.

ІВЛЕВА Н.П. – завідувач відділу ДП «ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ, судовий експерт з будівельно-технічної експертизи.

БЕРЕНДЕЄВА О.В. – в.о. директора ДП «УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА».

ПРОГРАМА:

БЛОК 1
ЧЕРГОВІ ЗМІНИ 2020 р. В ГАЛУЗІ МІСТОБУДУВАННЯ! ЛІКВІДАЦІЯ ДАБІ !

1. ДАБІ — Нові Державні структури у сфері містобудування. Строки. Розмежування існуючих повноважень та функцій.

Державна інспекція містобудування України (ДІМУ).

 • Функція державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду.
 • Створення міжрегіональних територіальних органів ДІМ.
 • Особливості контролю за дотриманням ліцензійних умов.

Державна сервісна служба містобудування України (ДССМУ).

 • Дозвільні функції. Реєстраційні функції. Ведення реєстрів. Ліцензування. Атестація та сертифікація.

Державне агентство з питань технічного регулювання у містобудуванні України.

 • Перевірка об’єктів на відповідність Держнормам, Параметрам, ДБНам, Єврокодам.

2. Суд визнав незаконною ліквідацію ДАБІ!?

3. ДАБІ (ДІМ) з 1.06.2020 р. не має права (без рішення суду), Закон 199-ІХ:

 • Скасовувати МУО, повідомлення, декларації та сертифікати;
 • Припиняти/скасовувати право на початок виконання будівельних та підготовчих робіт, набуте на підставі повідомлення;
 • Анульовувати/скасовувати документи, що засвідчують прийняття в експлуатацію збудованих об’єктів.

4. Децентралізація повноважень у сфері дозвільної системи містобудування.

 • Отримання права на виконання будівельних робіт на обєкти усіх класів наслідків в органах архітектури і містобудування.
 • Поступова передача реєстрації та видачі документів (декларативний та дозвільний характер) від центрального органу до уповноважених органів містобудування та архітектури органів місцевого самоврядування.

5. МІНРЕГІОН. 

 • Формування політики у сфері містобудівного контролю та нагляду.
 • Можливість адмін оскарження МінРегіоном рішень про реєстрацію або повернення декларації; про видачу або анулювання дозволу на виконання будівельних робіт; про відмову у видачі сертифіката.

6. Скасування ліцензування підрядників з виконання будівельних робіт та перехід до професійної сертифікації спеціалістів містобудування (виконробів, інженерів-консультантів…). 

 • Втрачають чинність ПКМУ від 5 грудня 2007 р. № 1396 та ПКМУ від 30 березня 2016 р. № 256.
 • Питання про зупинення, відновлення дії та анулювання ліцензій віднесено до повноважень Мінрегіону!

7. Розширення професійної сертифікації відповідальних осіб в галузі містобудування.

 • Персональна відповідальність (майнова, адміністративна, кримінальна).
 • Закріплення функції за Міністерством розвитку громад та територій.

8. Професія незалежного «ІНЖЕНЕРА-КОНСУЛЬТАНТА» (як повноправного суб’єкта містобудівної діяльності).

 • Зміни в ст. 11 Закону «Про архітектурну діяльність» щодо інженера-консультанта та інженера технічного нагляду.
 • Врегулювання оплати послуг (зміни до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013).
 • Напрямки діяльності:

    — виступає в ролі експерта, який консультує замовника з питань реалізації проекту;
    — займається підбором постачальників і підрядників; 
    — об’єктивно і незалежно керує будівництвом на майданчику і повністю супроводжує проект на всіх стадіях;
    — несе відповідальність за дотримання норм законодавства у частині делегованих замовником повноважень;
    — здійснює незалежний і всебічних контроль якості при проектуванні й будівництві об’єктів.

9. Обов’язкове страхування для будівельних компаній з 1.01.2021р.

10. Зупинка дії постанови КМУ від 23.05.2011р. №553 «Про затвердження Порядку здійснення ДержАрхБуд контролю».

11. Введення поняття «огляд об’єкту».

 • Для з’ясування питань щодо відповідності, достовірності відомостей у поданих документах.
 • Для з’ясування наявності виконавчої документації у обсязі, передбаченому ДБНами та матеріалів технічної інвентаризації.
 • Фото- та відеофіксація.

12. Запровадження чек-листів (повна документація).

13. Новий РЕЄСТР будівельної діяльності.

 • Кожен об’єкт матиме унікальний ID-код.
 • Міститиме всю містобудівну інформацію: від початку будівництва до здачі в експлуатацію.

Як працюємо до нового реєстру?

 • Чек-лист — ЦНАП — ДССМУ — дозвіл на будівництво.
 • Сертифікат про введення в експлуатацію видаватимуть на підставі заяви від Забудовника + на підставі перевірки будівництва.

14. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. Персональна майнова, адміністративна та кримінальна відповідальність кожного суб’єкта.

15. Впровадження кримінальної відповідальності усіх субєктів містобудівної діяльності стане можливим після внесення змін до Кримінального кодексу України шляхом формулювання складу кримінального правопорушення та визначення субєктів його провадження.

16. Визначено поняття містобудівного нагляду та вперше законом визначено правові механізми його здійснення. вперше в рамках містобудівного нагляду впроваджено механізм професійного досудового адміністративного оскарження дій субєктів містобудівної діяльності.


НОВІ ЗМІНИ до Закону України «ПРО БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ»

1. Аналіз Закону України про внесення змін до Закону «Про будівельні норми» щодо удосконалення НОРМУВАННЯ у будівництві.

 • Підвищення якості будівельних норм. Зменшення кількості необгрунтованих вимог.
 • Розширення методів встановлення будівельних норм.
 • Розширення кола базових організацій, що виконують функції по нормуванню.
 • Вдосконалення процедури оприлюднення будівельних норм.

2. Три методи нормування у будівництві: розпорядчий, параметрични метод (визначено як пріоритний), цільовий.
3. МінРегіон планує коригувати ДБН, у зв’язку з внесенням змін до ЗУ «Про будівельні норми».

 

НОВІ ЗМІНИ В ЗАКОНОДАВСТВІ З ПИТАНЬ МІСТОБУДУВАННЯ. ДБН «ПЛАНУВАННЯ І ЗАБУДОВИ ТЕРИТОРІЙ».

1. Зміни в дозвільній та проектній документації. Зміни в експертизі. Зміни в експлуатації. Нові ДБН. Нові Постанови КМУ. МінРегіон.

2. Робота Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.

 • Реєстр будівельної діяльності.
 • Електронний кабінет Замовника в ДАБІ.

Закон №199-IX передбачає:

 • Посилення відповідальності суб’єктів надання адміністративних послуг.
 • Отримання всіх адміністративних та інших послуг у сфері будівництва в електронному форматі.
 • Скорочення переліку документів.
 • Отримання результатів надання адміністративних послуг в електронній формі.
 • Запровадження відкритого доступу до інформації.
 • Запровадження єдиного порядку присвоєння та зміни адрес об’єктам нерухомого майна.

3. ДБН Б.2.2.-12.2019 «ПЛАНУВАННЯ ТА ЗАБУДОВА ТЕРИТОРІЙ» — найважливіший ДБН.

4. Реєстр Містобудівних умов і обмежень.

5. Відхилення від будівельних норм (будівлі і споруди).

 • Немає.

6. Розрахунок класу наслідків! СС1, СС2, СС3. Остаточна редакція. Вимоги у визначенні класів наслідків. Нові проблеми. Капітальний та поточний ремонт.

7. НОВЕ! Порядок присвоєння поштових адрес.

8. Створення Реєстру об’єктів нерухомого майна. Новий Порядок технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна. Нова процедура. Нові проблеми.

9. Роз’яснення МінРегіонБуду.

 • Аналіз останніх ініціатив Мінрегіонбуду.
 • Випадки, у яких потрібно / не потрібно коригувати/узгоджувати містобудівну та проектну документацію відповідно до нових норм ДБН.

10. Нові ДБН.

 • «Житлові будинки. Основні положення». «Висотні будівлі. Основні положення». «Громадські будинки та споруди». …
 • ДБН В.2.5-20:2018 «Газопостачання». Зміни 2020.
 • Нові терміни (багатофункціональні будинки і комплекси, приміщення з масовим та приміщення з постійним перебуванням людей тощо).

11. Закон України «Про оцінку впливу на довкілля».
12. Закон України «Про обов’язкову сертифікацію новобудов на енергоефективність».
13. Закон України «Про внесення змін… у зв’язку з прийняттям Закону України «Про стандартизацію».

 

ДОЗВІЛЬНА СИСТЕМА. ДОЗВІЛЬНА ДОКУМЕНТАЦІЯ. 

1. РЕФОРМИ! Закон № 1817 VIII. Нові редакції Постанов КМУ №461 та №466. Практика їх застосування.

 • Порядок оформлення та отримання дозвільних документів. Зміни.
 • Дозвільні зміни в технічному переоснащенні. Постава КабМіну №327.
 • Новий Порядок проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об’єктів будівництва.
 • Зміни в системі нормування та стандартизації у будівництві.
 • Зміни до Порядку тех. нагляду під час будівництва об’єкта архітектури для CC2 і CC3.
 • Збільшення ШТРАФІВ!

2. НОВИЙ ПОРЯДОК оформлення ДОЗВІЛЬНИХ ДОКУМЕНТІВ!

 • Дозвільна документація в дворівневій системі архітектурно-будівельного НАГЛЯДУ і КОНТРОЛЮ.
 • Декларативні і дозвільні документи в 2х рівневій системі.
 • Особливості реєстрації. Скасування декларацій. Ухвалення в експлуатацію (яка процедура?).
 • Нюанси подачі документів.
 • Що не вимагає дозволу? Аналіз Постанови.
 • Етапи проходження дозвільної процедури. Як змінилося поняття вихідних даних, що в них входить?
 • Вичерпний перелік умов, які надаються в якості вихідних даних для проектування об’єктів будівництва.
 • Повідомлення: коли виникає право на виконання будівельних робіт. Як правильно подати Повідомлення.

3. Підготовчі роботи.
4. БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ.
5. Прийняття В ЕКСПЛУАТАЦІЮ об’єктів будівництва.
6. Авторський та Інженерно-технічний нагляд.

 • Технічне обстеження та паспортизація об’єктів прийнятих в експлуатацію (як здійснювати і контролювати).
 • Новий статус БТІ. Технічна інвентаризація побудованих об’єктів будівництва.
 • Зміни до Порядку здійснення тих. нагляду під час будівництва об’єкта архітектури. Постанова КМУ №327.

7. Будівельний паспорт: зміни 2020!

 • Скасування: ескізних намірів забудови (плани, відстані, фасади, інженерія).
 • Спрощення чи ускладнення? Червоні лінії, вірстані, розриви… Вся відповідальність на Замовнику!

8. САМОЧИННЕ БУДІВНИЦТВО.

 • Новий Порядок легалізації самобудів. Вимоги органів архітектурно-будівельного контролю.
 • Кримінальні провадження щодо замовників, які розпочали будівельні роботи без  документів!?

 

КОНТРОЛЬ! НАГЛЯД! РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ДАБК. Децентралізація. Передача функцій на місцеву владу. Нові повноваження. Інспекції на місцях!

1. НОВЕ! Погодження матеріалів Нових крітеріїв для проведення перевірок.

 • Зустрічайте Комплексний план перевірок 2020!
 • Впровадження інспекційного порталу ДАБІ.

2. Зміни до Наказу №45.

3. Архітектурно-будівельний НАГЛЯД. Органи і їх повноваження. Держава і органи місцевої влади. Сфера відповідальності. Дії. Повноваження.

4. Архітектурно-будівельний КОНТРОЛЬ.

 • Ким і як здійснюється? Децентралізація. Повноваження держави, які передаються. ДАБК на рівні державних функцій.
 • Інспекції на місцях, як адміністративні співробітники від місцевої влади

5. Регулювання будівельної діяльності.

6. Кінець повідомним обов’язків забудовника перед місцевою радою, пожежниками, інспекцією.

7. Взаємовідносини суб’єктів містобудування з системою Контролю і Нагляду.

 • Докази неправомірних дій при вирішенні питання з інспекцією.
 • Відмова інспекції — що робити? Рекомендації.

8. Посилення відповідальності юр. і фіз. осіб в сфері містобудівної діяльності.

 • Види відповідальності. З якого моменту виникає. Факти, що свідчать про наявність підстав притягнення до відповідальності.

9. ШТРАФНІ САНКЦІЇ у будівництві.

 • Для фізичних осіб – ГАПів, ГІПів, інженерів-технічного нагляду, відповідальних виконавців;
 • Для юридичних осіб та фізичних осіб підприємців.
 • Порушення містобудівного законодавтсва. Яка відповідальність?
 • Порядок накладення фінансових та адміністративних санкцій. Їх оскарження. Аналіз судової практики.

 

БЛОК 2

ЕКСПЕРТИЗА В БУДІВНИЦТВІ. ЗАКОНОДАВЧЕ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ПІДГРУНТЯ ЩОДО РОЗРОБЛЕННЯ ТА ЕКСПЕРТИЗИ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА БУДІВНИЦТВО.

1.  ДСТУ 8855:2019 ВИЗНАЧЕННЯ КЛАСУ НАСЛІДКІВ (ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ) — (прийнято та надано чинність наказом ДП «УКРНДЦ» від 24.06.19р №175) на заміну ДСТУ-Н Б В.1.2-16:2013) (набрав чинність з 01.12.2019р.).
2.  НАСТАНОВА ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА БУДІВНИЦТВО ДСТУ 8907:2019 (прийнято та надано чинність наказом ДП «УКРНДЦ» від 15.10.19 №311. (Набирає чинність з 01.06.2020р.) на заміну ДСТУ-Н Б А.2.2-10:2012).
3.  Проекти підготовчих робіт.
4.  НОВІ нормативні акти і документи (Постанови КМУ) з розроблення, погодження та експертизи проектної документації на будівництво.
—   Постанова КМУ №560 «ПОРЯДОК затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи», основні принципи і підходи під час проведення експертизи проектної документації на будівництво.
—   № 124-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про стандартизацію» (набрав чинності з 16.10.2020) 
—   Замість ДСТУ з ціноутворення будуть оновлені кошторисні норми і нормативи
5. Особливості розробки проектної документації та ефективні конструктивні рішення при реалізації проектів енерго-термомодернізації. ДБН В.2.6-31:2016
«Теплова ізоляція будівель» та ДСТУ-Н Б В.3.2-3:2014 «Настанова з виконання термомодернізації житлових будинків».
6.  ЗУ «Про енергетичну ефективність будівель».
7.  Обов’язкова експертиза для об’єктів будівництва, в тому числі з 18.12.2017р. згідно ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля».
 

БЛОК 3

1. НАСТАНОВА ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА БУДІВНИЦТВО ДСТУ 8907:2019 (прийнято та надано чинність наказом ДП «УКРНДЦ» від 15.10.19 №311. (Набирає чинність з 01.05.2020р.) на заміну ДСТУ-Н Б А.2.2-10:2012)

2. НОВА РЕДАКЦІЯ ДБН В.12-14:2018 З 01 СІЧНЯ 2019Р. РОЗРАХУНОК КЛАСУ НАСЛІДКІВ ОБ’ЄКТУ БУДІВНИЦТВА.

3. ДСТУ 8855:2019 ВИЗНАЧЕННЯ КЛАСУ НАСЛІДКІВ (ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ) — (прийнято та надано чинність з 01.12.2019 р. наказом ДП «УКРНДЦ» від 24.06.19р №175) на заміну ДСТУ-Н Б В.1.2-16:2013).

4. Постанова КМУ №560 «ПОРЯДОК затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи», основні принципи і підходи під час проведення експертизи проектної документації на будівництво (уточнення щодо оцінки впливу на навколишнє середовище).

5. Визначення вартості будівництва в 2020р.

6. № 156-ІХ «Про внесення змін до Закону України «Про будівельні норми» щодо удосконалення нормування у будівництві» (набрав чинності з 19.10.2019).

7. № 132-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні» (набрав чинності з 17.10.2019). 

8. № 199-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення порядку надання адміністративних послуг у сфері будівництва та створення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва» (набрав чинності з 01.12.2019, більшість норм набирає чинності поетапно до 2-х років). 

9. № 124-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про стандартизацію» (набрав чинності з 16.10.2020).

10. № 139-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку ліцензування господарської діяльності» (набрав чинності з 18.12.2019). 

11. Впровадження Державної е-системи у будівництві.

12. Відміна ліцензування в будівельній галузі – сертифікація виконробів.

13. Сертифікація відповідальних виконавців.

14. Авторський та технічний нагляд в нових умовах.

15. Впровадження нової професії незалежного інженера-консультанта.

16. Типові договори.

17. Проектна документація — нові вимоги до складу та змісту.

18. Порядок визначення кошторисної заробітної плати по конкретному об’єкту будівництва.

19. Науково-технічний супровід у будівництві: мета супроводу, хто може виконувати, вартість науково-технічного супроводу (проект зміни №1 до ДСТУ-Н Б Д.1.1-8 «Правила визначення вартості наукових та науково-технічних робіт у будівництві».

20. Штрафні санкції у будівництві.

21. Розрахунок вартості авторського нагляду: плановий і фактичний.

22. Зміна №3 до ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 «Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт у будівництві та експертизи проектної документації на будівництво»
•    Новий порядок визначення кошторисної заробітної плати по конкретному об’єкту будівництва («Порядок розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об’єктів»);
•    Середня кошторисна  заробітна плата для розряду складності 3,8 – для будівельників та розряду 7,0 – для проектувальників;
•    Розрахунок вартості проектних, геодезичних та робіт з вишукування для конкретних об’єктів будівництва;

 

Інформацію опубліковано на правах реклами

Джерело:
ckonsult

 
Источник

Пинг не поддерживается.

Оставить комментарий

Вы должны войти чтобы добавить комментарий.